ΨΥΞΗ

Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα κλιματισμού που εξασφαλίζουν τα επιθυμητά επίπεδα θερμοκρασίας, ιδιαίτερα το καλοκαίρι.
Βρείτε τη βέλτιστη επιλογή για το χώρο και τις απαιτήσεις σας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Αντλίες θερμότητας

Ψύξη σε πολλούς χώρους ταυτόχρονα, μέσω σωληνώσεων νερού και μονάδες Fan Coil.
Δυνατότητα δροσιμού των χώρων με σύστημα ενδοδαπέδιας.

Fan Coil Units

Οι μονάδες χώρου Fan Coil συνδέονται με αντλίες θερμότητας ή chillers για ψύξη με ισχύ κατάλληλη για κάθε χώρο, για άνεση και οικονομία.

ΨΥΞΗ

Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα κλιματισμού που εξασφαλίζουν τα επιθυμητά επίπεδα θερμοκρασίας, ιδιαίτερα το καλοκαίρι.
Βρείτε τη βέλτιστη επιλογή για το χώρο και τις απαιτήσεις σας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Αντλίες θερμότητας

Ψύξη σε πολλούς χώρους ταυτόχρονα, μέσω σωληνώσεων
νερού και μονάδες Fan Coil. Δυνατότητα δροσιμού των
χώρων με σύστημα ενδοδαπέδιας.

Fan Coil Units

Οι μονάδες χώρου Fan Coil συνδέονται με αντλίες θερμότητας
ή chillers για ψύξη με ισχύ κατάλληλη για κάθε χώρο, για άνεση
και οικονομία.